Contact Twitter Facebook Google+

Avenida Francesc Macià, Terrassa

Rehabilitación de Fachadas Terrassa Francesc Macià

Rehabilitació de façana en Terrassa

Any

Juliol 2014

Direcció

Carrer Cannigó, Barberà del Vallès

Serveis

• Bastides tubulars homologats.
• Pintura plàstica d’exterior.
• Pintura d’esmalt setinada.
• Aboca aigües porcelànic amb doble trencaaigües.
• Hidròfug translúcid brillant impermeable.


Accions Realitzades

Muntatge de bastida. Repicat puntual de la façana , reparació amb morter acrílic, acabat amb pintura llisa color blanc. Pintat amb esmalt de les baranes i reixes. Col·locació de aboca aigües porcelànic en sòl de balcons. Aplicació de hidròfug translúcid impermeable en obra vista. Pintat d’escala comunitària amb pintura plàstica interior.