Contact Twitter Facebook Google+

Calle Cannigó, Barberà del Vallès

Rehabilitación de Cannigó 1Rehabilitación de Cannigó 2Rehabilitación de Cannigó 3Rehabilitación de Cannigó 4Rehabilitación de Cannigó 5

Rehabilitació de façana davantera, posterior i vestíbul

Any

Gener 2013

Direcció

Carrer Cannigó, Barberà del Vallès

Serveis

• Bastides tubulars homologats.
• Morter monocapa acabat raspat.
• Pintura acrílica d’exterior.
• Pintura d’esmalt setinada.
• Aboca aigües doble trencaaigües ceràmics greco – gres
• Gres d’exterior antilliscant.
• Marbre color ivori.
• Bústies en forma de calaix.
• Pintura oxidon.


Accions Realitzades

Muntatge de bastida. Repicat total de les façanes, aplicació de morter monocapa acabat raspat color magma pujat. Pintura dels sostres amb pintura acrílica acabat llis. Polit superficial de baranes i aplicació de pintura d’esmalt. Col·locació de aboca aigües ceràmics greco-gres als balcons. Col·locació de sòls en gres antilliscant de 1a qualitat. Col·locació de porta en ferro amb bústies incorporades i acabat amb pintura oxidon pintada amb pistola, amb pany de seguretat. Terra de vestíbul en marbre marfil, decoració en paret lateral, amb aboca aigües ceràmics i gres de 20 x 20 blanc. Pintat de tota l’escala interior amb pintura acrílica i portes d’ascensor amb pintura d’esmalt.