Contact Twitter Facebook Google+

Calle de la Diputació, Mollet del Vallès

IMG_3348IMG_3677IMG_3678IMG_3681IMG_3682

Rehabilitació de façana en Mollet del Vallès

Any

Juliol 2014

Direcció

Carrer de la Diputació, Mollet del Vallès

Serveis

• Bastides tubulars homologats.
• Morter monocapa acabat raspat.
• Pintura acrílica d’exterior.
• Pintura d’esmalt setinada.
• Canaleta de PVC.
• Pedra natural.
• Vernís hidròfug anti-grafit.


Accions Realitzades

Muntatge de bastida. Repicat total de la façana, aplicació de morter monocapa acabat raspat. Creació de sanefa de disseny amb morter acrílic, decoració d’un llangardaix, en dos colors. I les finestres pintades amb pintura acrílica. Baixos en pedra natural, amb una aplicació posterior de vernís anti-grafit. Tapat de cables amb canaleta de PVC pintada amb pintura d’esmalt igual color que la façana.