Contact Twitter Facebook Google+

Carrer de Pablo Iglesias, Viladecans

Pablo Iglesias #1Pablo Iglesias #2Pablo Iglesias #3

Any

Novembre 2.009

Serveis

paleteria, impermeabilització


En aquesta obra es van reparar totes les parets amb morter monocapa acabat raspat color vi, amb la prèvia preparació amb una base de morter monocapa i mallatex per evitar futures fissures. El terra es va aixecar totalment i es va col·locar tela de butil per a la impermeabilització i l’acabat va ser amb material de gres porcelànic antilliscant de primera qualitat.