Contact Twitter Facebook Google+

Carrer de Prat de la Riba, Terrassa

Prat de la Riba #1Prat de la Riba #2Prat de la Riba #3Prat de la Riba #4Prat de la Riba #5Prat de la Riba #6

Any

Juny 2012

Serveis

Bastides, paleteria, pintura i ferreria


La rehabilitació d’aquesta finca consta de la reparació total de les balconades amb morter acrílic acabat a gota, es va impermeabilitzar l’obra vista amb hidròfug translúcid per a evitar la filtració d’aigua, després del rejuntat amb masilla de poliuretà, les baranes es van recol·locar però amb platines a les potes per evitar que l’oxidació rebenti les parets. Totes les pedres es van reparar amb morters sika i es van pintar amb pintura plàstica, acabat llis.