Contact Twitter Facebook Google+

Carretera de Montcada, Terrassa

Montcada #1Montcada #2Montcada #3

Any

Setembre de 2012

Serveis

Bastides, paleteria, pintura i ferreria amb acer inoxidable


En aquest edifici s’ha sanejat i reparat les zones que estaven malament, l’acabat final ha estat en pintura plàstica d’exterior impermeable en les parets i baranes d’obra, combinant el blanc i el palla. Les terrasses de dalt s’han pintat totalment i s’ha col·locat una canal per recollir aigua igual que en la façana exterior, i els terres es van canviar totalment extraient el terra antic i col·locant un acabat en gres antilliscant. Es van posar respiradors a les cuines, per a l’extracció de fums. A les baranes d’obra s’han col·locat uns tubs d’acer inoxidable per donar-li més altura a la barana.