Contact Twitter Facebook Google+

Carrer de Galileu cantonada Carretera de Martorell, Terrassa

Galileu #1Galileu #2DSCN4087

Any

Març de 1998

Serveis

bastides, restauració d’edifici i creació de baranes en ferro


L’actuació d’aquesta finca, ha estat el picat total de l’antic revoco, per a la posterior aplicació de monocapa base i mallatex i així evitar futures fissures, l’acabat final ha estat una combinació de les parets en monocapa granit i les motllures i decoracions de les cornises amb pintura plàstica. Les baranes es van canviar totalment, posant-ne unes de ferro amb els ancoratges en acer inoxidable.