Contact Twitter Facebook Google+

Carrer de Santa Maria Mazzarelo cantonada Carrer del Pare Llaurador, Terrassa

Pare Llaurador #1Pare Llaurador #2Pare Llaurador #3

Any

Març de 2003

Serveis

Bastides, restauració d’edifici, paleteria terrasses i baixos façana


En aquesta finca l’actuació ha estat, la reconstrucció total de les parets exteriors i interiors, picant-la totalment i aplicant-li una base de morter de reparació amb mallatex (per evitar futures fissures) l’acabat de l’exterior està compost per una combinació de dos colors en morter monocapa acabat granit. Als baixos de la façana es va col·locar granit nacional. Els interiors es van reparar totalment i es van pintar. Les terrasses dels àtics es van reconstruir totalment donant-los un acabat de gres de primera qualitat.