Contact Twitter Facebook Google+

Miquel Servet, Terrassa

Rehabilitación de Fachadas Angel Sallent Terrassa 1Rehabilitación de Fachadas Angel Sallent Terrassa 2Rehabilitación de Fachadas Angel Sallent Terrassa 3Rehabilitación de Fachadas Angel Sallent Terrassa 4Rehabilitación de Fachadas Angel Sallent Terrassa 5

Any

Gener 2013

Direcció

Miquel Servet, Amadeu de Saboya – Terrassa, Barcelona

Serveis

• Bastides tubulars homologades.
• Morter monocapa acabat granit.
• Pintura d’esmalt setinada.
• Gargoles amb forma de lleó i elefant.
• Pedra natural Sant Vicent.
• Porta d’entrada en alumini.


Muntatge de bastida.Repicat total de la façana acabat morter monocapa acabat granit color vermell i ivori, amb una decoració en vertical.
Pintat amb esmalt de les barandes i reixes.
Col·locació de porta en alumini.
Vernissat dels baixos amb un vernís translucio brillant anti grafits, aquesta solució et dóna l’oportunitat d’esborrar els grafits.