Contact Twitter Facebook Google+

Calle Vic, Badalona

Rehabilitación de fachadaRehabilitación de fachada

Any

Gener 2.013

Serveis

pintura, restauració, paleteria, impermeabilització


Repicat total i revestiment en morter monocapa acabat granit, amb la colocació de canaleta de Pvc per als cables i els baixos en porcelànic d’exterior.