Contact Twitter Facebook Google+

Carrer Can Puiganner, Sabadell

20130327_10093520130327_10091720130327_10095520130327_101032

Any

Gener 2.013

Serveis

pintura, restauració, paleteria, impermeabilització


El tractament d’aquest habitatge, és una rehabilitació puntual de la façana principal, s’han repicat les zones que es trobaven en mal estat, tots els baixos a una altura de 2 m. s’ha aplicat un morter especial per a la humitat, l’acabat en les parets i sostre del balcó és en morter acrilic acabat a gota, aplicat mitjançant pistola i compressor, s’han canviat les reixes col·locant unes de ferro massís i pintades amb pintura de oxidó rugós.